22 MARCA – Światowy Dzień Wody

22 MARCA – Światowy Dzień Wody

22 grudnia 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowił Światowy Dzień Wody. Na jego datę wyznaczono 22 marca. Za podjęciem decyzji stoi problem związany z brakiem czystej wody pitnej, który doskwiera milionom ludzi na całym świecie. Jakie problemy wiążą się z gospodarką wodną? Jak dbać o czystą wodę pitną?

Czysta woda pitna na świecie

Światowy Dzień Wody ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. 22 marca to dzień, w którym program UNESCO Oceny Zasobów Wodnych prezentuje aktualny Raport na temat Wody na Świecie. W ramach tego programu funkcjonuje też System Informacji na temat Wody (Water Information Network System WINS).  Warto podkreślić też istnienie Międzynarodowego Programu Hydrologicznego, który systematycznie ocenia stan ekosystemów i zbiorników wodnych.

Wszystkie te projekty przyczyniają się do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie kryzysu związanego z dostępem do czystej wody, urządzeń sanitarnych i kanalizacji. Obecnie problemy te pogłębiają się ze względu na gwałtowny wzrost populacji i postępujące zmiany klimatyczne. Dlatego tak ważne jest przyspieszenie wdrażania zmian przez organizacje międzynarodowe.

Woda pitna w Polsce

Zasób wód powierzchniowych na terenie Polski jest szacowany mniej więcej na 187 mld m3. Zbiorniki retencyjne zbierają jedynie 4% opadów. Te dane umieszczają Polskę na dalekim miejscu listy państw europejskich pod kątem ilości dostępności czystej wody pitnej na jednego mieszkańca. Aktualny rozwój gospodarczy w Polsce charakteryzuje się tym, że wodę pitną czerpiemy przede wszystkim z rzek. Zdecydowanie lepszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem jest korzystanie ze studni gruntowych, które popularyzuje się w bogatych państwach – m.in. w Niemczech. Wodę z własnego ujęcia można pić bezpiecznie pod warunkiem jej oczyszczania filtrem.

Jak dbać o czystą wodę?

O czystą wodę na terenie Polski dba Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jakie działania leżą w granicach kompetencji i obowiązków tej instytucji? Podkreślić należy w szczególności prowadzenie monitoringu jakości wody, wydawanie w tym temacie stwierdzeń, kontrolowanie ujęć wody (w tym tych indywidualnych) i ustalanie harmonogramów badań wody. Wydaje ona też oceny higieniczne na materiały, preparaty i wyroby kontaktujące się z wodą i stosowane do uzdatniania czy dezynfekcji.

Warto pamiętać o możliwościach indywidualnego oczyszczania wody pitnej. Coraz więcej osób decyduje się na zakup różnorodnych filtrów – m.in. tych obniżających zawartość żelaza. Ważnym elementem dbania o wodę jest też troska o stan wewnętrznej instalacji wodociągowej.

22 marca to dzień, który warto wykorzystać jako okazję do zastanowienia się nad własnym podejściem do dbania o czystą wodę pitną. Światowy Dzień Wody to doskonały pretekst do tego, aby wprowadzić do swojej codziennej rutyny nowe zwyczaje sprzyjające planecie i społeczeństwu.