Światowy Dzień Wody 2017

Światowy Dzień Wody 2017

Woda to źródło życia i podczas gdy my mamy do niej dostęp, w zasadzie bez żadnych ograniczeń, to gdzieś na świecie ludzie codziennie walczą o jej każdą kroplę. Zważywszy na fakt, że bez regularnego nawadniania organizmu człowiek nie przeżyje długo, można powiedzieć, że to ciągła walka o przetrwanie. By zwrócić uwagę na ten problem postanowiono ustanowić Światowy Dzień Wody przypadający co roku na 22 marca. Jego tegoroczne hasło brzmiało: dlaczego ścieki?

Początki Światowego Dnia Wody

O Światowym Dniu Wody usłyszano po raz pierwszy w 1992 roku, kiedy to podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNICED) zaproponowano ustanowienie tego szczególnego wydarzenia. Rok później zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ i tym samym od 24 lat obchodzi się Światowy Dzień Wody. Każdego roku przyświeca mu inne hasło zachęcające do pochylenia się nad konkretnym problemem, z którego wynika nierównomierna dostępność wody na całym globie. Dlaczego w tym roku skupiono się na ściekach?

Dlaczego ścieki?

ściekiWraz z rozwojem miast pojawiła się potrzeba budowania kanalizacji, które mogłyby odprowadzać ścieki. Te jednak można zagospodarować poprzez budowanie oczyszczalni, odzyskując z nich wodę czystą, a nawet zdatną do spożycia. Pierwsza taka powstała już w drugiej połowie XIX wieku, a dzisiaj posiada ją już każde miasto. Największa – The Stickney Water Reclamation Plant – oczyszcza niemal 4 mln litrów wody na minutę. Pozostaje pytanie: w jaki sposób pozbyć się zanieczyszczeń przed odprowadzeniem cieczy do zbiorników wodnych? Cóż… sposoby są różne: mechaniczne nazywane inaczej wstępnym oczyszczaniem, chemiczne polegające na zastosowaniu środków redukujących zanieczyszczenia, hydrobotaniczne wykorzystujące rośliny oczyszczające ciecz i biologiczne bazujące na procesach biochemicznych. Celem każdej z metody jest wyeliminowanie ze ścieków substancji szkodliwych i “oddanie wody” przyrodzie lub ponowne wykorzystanie jej do innych celów. Dzięki temu nie nadwyręża się naturalnych zasobów i zapewnia równowagę w przyrodzie. To oszczędność w czystej postaci, a właśnie o zachęcenie do niej chodzi w Światowym Dniu Wody.

Jak pomóc przyrodzie?

kranPoza oczyszczalniami ścieków warto samodzielnie podjąć działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody. Można przecież odzwyczaić się od codziennych kąpieli na rzecz szybkiego prysznica, prać tylko wtedy, gdy zbierze się odpowiednia ilość brudnych ubrań, a naczynia myć pod mniejszym strumieniem wody. Dodatkowo zamiast wciąż kupować tę butelkowaną, warto zadbać o uzdatnienie tzw. “kranówki”. Stacje uzdatniające są fantastycznym rozwiązaniem ułatwiającym oszczędzanie wody. Dzięki nim nie będzie konieczności nabywania tego podstawowego napoju w sklepach, które oferują go zwykle w butelkach wykonanych z trudno rozkładającego się plastiku. To mały krok mogący poczynić wielkie zmiany, a te – jak wiadomo – najlepiej zacząć od siebie.

Miniony Światowy Dzień Wody skłonił wiele osób do refleksji, która powinna towarzyszyć wszystkim w codziennym życiu. Ścieki dają szansę na zachowanie równowagi w gospodarowaniu wodą, a decyzje pojedynczych rodzin, które przyczynią się do mniejszego jej zużycia, w dłuższej perspektywie czasu przyniosą nieocenioną poprawę sytuacji, która z roku na rok staje się coraz bardziej dramatyczna.