Miesięczne archiwum: kwiecień 2015


Mętność wody

28

kw. 2015

Mętność wody

Mętność wody to właściwość optyczna określająca zdolność do pochłaniania i rozpraszania promieni świetlnych. Wywołują ją nieorganiczne i organiczne cząstki. Powodują one, że woda ma nieestetyczny wygląd i nieładny zapach. Wśród nieorganicznych cząstek, które zanieczyszczają wodę wyróżnia się glinę, piasek, ołów, wytrącone związki żelaza i mangamu oraz chemiczne odpady pochodzące ze ścieków. Do organicznych natomiast należą związki humusowe, obumarłe rośliny, plankton, bakterie. Zdarza się, że mętność…

Czytaj Więcej


Woda podziemna – skąd się bierze?

22

kw. 2015

Woda podziemna – skąd się bierze?

Wody podziemne to te, które zalegają pod powierzchnia ziemi na różnych jej głębokościach. Miejsce występowania tych wód oraz ich ilość zależne są od budowy geologicznej obszaru oraz nachylenia warstw skały. Powstają one, podczas wsiąkania wody opadowej w glebę. Ciecz wnika w głąb ziemi aż napotka pokrywę skał nieprzepuszczalnych. Wówczas nad nią zaczynają się gromadzić wody podziemne, wypełniając szczeliny w skałach. Woda, która krąży pod ziemią…

Czytaj Więcej


Tydzień Czystości Wód 2015

07

kw. 2015

Tydzień Czystości Wód 2015

Początek kwietnia wielu osobom kojarzy się jedynie z Prima Aprilis. W tym samym okresie jednak w Polsce obchodzony jest również Tydzień Czystości Wód, który rozpoczyna się właśnie 1 kwietnia i trwa cały tydzień – do 7 kwietnia. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczania wody.