Miesięczne archiwum: kwiecień 2020


Woda a zmiany klimatyczne

27

kw. 2020

Woda a zmiany klimatyczne

Woda jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich żywych organizmów. Człowiek jest w stanie przeżyć dłużej bez jedzenia niż bez niej. Bez odpowiedniego nawodnienia nie tylko my, ale również cała przyroda nie ma możliwości by przeżyć. Jednak zmiany klimatu znacząco wpływają na wodne zasoby całego świata.