Woda a zmiany klimatyczne

Woda a zmiany klimatyczne

Woda jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich żywych organizmów. Człowiek jest w stanie przeżyć dłużej bez jedzenia niż bez niej. Bez odpowiedniego nawodnienia nie tylko my, ale również cała przyroda nie ma możliwości by przeżyć. Jednak zmiany klimatu znacząco wpływają na wodne zasoby całego świata.

Zmiany klimatu a działalność człowieka

Zmianami klimatu określa się istotne zmiany w przeciętnej strukturze pogody, które są długotrwałe. Pod określeniem “przeciętna” kryje się ustalenie i uśrednienie czynników pogodowych na podstawie analizy obserwacji kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Niektóre zmiany są naturalne, jednak obecnie klimat zmienia się w sposób znacznie odstający od normy. Jak my – ludzie – przyczyniamy się do tych dynamicznych zmiany klimatu? Na przykład jeżdżąc nieekologicznymi samochodami czy korzystaniem z urządzeń, które nieustannie pobierają energię – nie wyłączamy ich nawet z trybu czuwania. Kupujemy zbyt dużo produktów, których nie potrzebujemy – przykładowo co roku zaopatrujemy się w nowy telefon, czy też kupujemy produkty żywnościowe, których nie jesteśmy w stanie zjeść. Nie zwracamy uwagi na oszczędzanie wody i innych surowców. Takich działań jest dużo, dużo więcej…

Woda wobec zmian klimatu

Zmiany klimatyczne mają bezpośredni wpływ na zasoby wodne całego świata. Prognozuje się, że w miejscach, w których obserwowane są znaczne opady wody będzie jeszcze więcej, a tam gdzie jest jej brak – będzie jeszcze mniej. Jakie będą tego skutki dla nas i środowiska? Zdecydowanie negatywne. Przewiduje się, że głównymi konsekwencjami będą liczniejsze powodzie lub pożary lasów na terenach suchych. Woda słodka, która może być zdatna do picia nie jest magazynowana, ponieważ opady są szybko unoszone przez rzeki w kierunku słonych oceanów i mórz. Wskutek globalnego ocieplenia może dojść do podniesienia poziomu wód stojących, co doprowadzi w konsekwencji do wzrostu zasolenia delt i ujścia rzek, a nawet ich zalania.

Co możemy zrobić, by oszczędzać wodę?

Nasze bezpośrednie działania przyczyniają się do zmian klimatu. Dlatego warto zmienić dotychczasowe nawyki na takie, które są bardziej przyjazne dla środowiska i pozwalają oszczędzać cenną wodę. Na przykład dobrze jest uszczelnić cieknące krany i pamiętać, by dokładnie zakręcać kurki. Można też zbierać deszczówkę i podlewać nią rośliny. Pozytywną zmianą jest też branie częściej prysznica niż długich kąpieli, do których jednorazowo zużywa się znacznie więcej wody. A zacząć warto od zaprzestania kupowania wód butelkowanych – można pić tę z kranu, a w sytuacji obawy przed bakteriami zakupić odpowiednie filtry węglowe, których na rynku jest naprawdę sporo.

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za środowisko i konsekwencje swoich działań. Należy mieć świadomość zmian klimatu i ich konsekwencji, na które mamy znaczny wpływ. Dobrze jest wprowadzać pozytywne nawyki już teraz i zapewnić przyszłym pokoleniom lepszy świat.