Tydzień Czystości Wód 2015

Tydzień Czystości Wód 2015

Początek kwietnia wielu osobom kojarzy się jedynie z Prima Aprilis. W tym samym okresie jednak w Polsce obchodzony jest również Tydzień Czystości Wód, który rozpoczyna się właśnie 1 kwietnia i trwa cały tydzień – do 7 kwietnia. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczania wody.

Sprzątanie linii brzegowychTydzień Czystości Wód to przede wszystkim spotkania, na których mówi się o istocie ochrony wód w Polsce i na świecie. To także konkursy i zabawy, które mają zachęcić do przyłączenia się do akcji. Na problem zanieczyszczeń zwraca się także uwagę dzieci i młodzieży, którym udzielane są wskazówki dotyczące tego, jak oszczędzać wodę. Tydzień Czystości Wód nie ogranicza się tylko do formy informacyjnej – chętni mogą przyłączyć się do wielu lokalnych działań na rzecz czystości wody, na przykład oczyszczania linii brzegowej różnych cieków i zbiorników wodnych oraz szukania nielegalnych rur odprowadzających ścieki.

Niezaprzeczalnie woda jest niezbędnym elementem do tego, by na Ziemi istniało życie. Niestety nadal spotkać się można ze świadomym zatruwaniem wód przez duże koncerny, które nielegalnie odprowadzają ścieki. Tak zanieczyszczone rzeki i jeziora przyczyniają się do wymierania skoncentrowanych wokół nich żywych istnień. W taki sposób zanieczyszczana woda jest problemem wielu krajów na całym świecie. Problemem Europy jest przede wszystkim to, że nie uważa ona wody za towar luksusowy – uznawana jest za to za coś oczywistego, co nigdy się nie wyczerpie. Natomiast w Afryce, gdzie dostęp do tak podstawowego dobra jest mocno ograniczony, widać smutne skutki braku dostępu do czystej wody – śmierć wielu tysięcy dzieci i dorosłych buduje przerażające statystyki.

Czysta wodaTydzień Czystości Wód powstał właśnie po to, by propagować pewne podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane w trosce o czystość oraz dostatek wód. Przede wszystkim powinno się zadbać o stan wód płynących, czyli rzek, potoków i zbiorników wodnych. Należy wystrzegać się również odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych. Następny przykaz dotyczy stosowania w domach oraz rolnictwie środków ulegających szybkiej biodegradacji. Istotne jest także przyłączenie domowych odpływów do kanalizacji lub szamb. Warto pamiętać również o odizolowaniu wysypisk i hałd śmieci od wód podziemnych i nawierzchniowych. Renowacja i budowa nowych oczyszczalni również pomoże w walce o czystą wodę. Na sam koniec warto przyzwyczaić się do oszczędzania wody we własnych domach. Ten prosty sposób w skali świata może przynieść wielkie efekty.

Dbanie o czystość wód powinno być priorytetem współczesnego świata. Dlatego właśnie warto przyłączyć się do tej akcji, namówić do tego rodzinę i przyjaciół. Im więcej osób zadba dzisiaj o stan wód, tym więcej osób będzie mogło cieszyć się czystą wodą w przyszłości. Tydzień Czystości Wód jest świetną okazją, aby pomyśleć o lepszej przyszłości – nie tylko podczas trwania tej akcji.