Woda podziemna – skąd się bierze?

Woda podziemna – skąd się bierze?

Wody podziemne to te, które zalegają pod powierzchnia ziemi na różnych jej głębokościach. Miejsce występowania tych wód oraz ich ilość zależne są od budowy geologicznej obszaru oraz nachylenia warstw skały. Powstają one, podczas wsiąkania wody opadowej w glebę. Ciecz wnika w głąb ziemi aż napotka pokrywę skał nieprzepuszczalnych. Wówczas nad nią zaczynają się gromadzić wody podziemne, wypełniając szczeliny w skałach. Woda, która krąży pod ziemią rozpuszcza minerały. Jest to tak zwana woda mineralna i najczęściej występuje na terenach górzystych.

woda źródłoWystępowanie zmineralizowanych wód podziemnych na dużych głębokościach to problem dla górnictwa. Wydobywanie ich na powierzchnię jest skomplikowanym procesem ze względu na to, że zawierają one duże ilości łatwo rozpuszczającego się chlorku sodu, czyli soli kamiennej. Wpompowanie takiej wody do rzek niszczy środowisko. Jednak wiele wód podziemnych wypływa naturalnie na powierzchnię ziemi tworząc źródła. Cały proces napędzany jest wtedy siłą grawitacji i nie jest szkodliwy dla roślin i zwierząt.

źródło wodyCoraz więcej ludzi decyduje się na stworzenie prywatnych ujęć wody. Wystarczy wykonać otwór w ziemi, gdzie zlokalizowano występowanie wód podziemnych. Taka woda służy najczęściej do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego i nawadniana gruntów lub upraw. Wykonanie studni do głębokości 30 metrów nie wymaga sporządzenia projektu prac geologicznych. Jednak, aby uzyskać dostęp do wody potrzeba wykonać głębszy otwór, należy uzyskać specjalne pozwolenie. Dopiero po przeprowadzaniu prac geologicznych i opracowaniu dokumentacji oraz po otrzymaniu zgody przez starostę można takie ujęcie wykonać.

Wody podziemne to najistotniejszy element życia w przyrodzie. Ich objętość przekracza kilkakrotnie wszystkie wody oceanu. W okresie bezopadowym, kiedy na ziemi jest za mało wód to one zasilają rzeki i jeziora. Ich brak powoduje katastrofalne skutki ekologiczne. Ilość występowania wód podziemnych zależy od opadów atmosferycznych i temperatury powietrza. Wykorzystywane są zarówno do nawadniania ziem rolniczych, jak i w produkcji zwierzęcej. Niestety niejednokrotnie zostają zanieczyszczone, w głównej mierze przez człowieka.