Światowy Dzień Wody – dlaczego jest ważny?

Światowy Dzień Wody – dlaczego jest ważny?

22 marca to data, która została ustanowiona Światowym Dniem Wody. Stało się to podczas rezolucji z 22 grudnia 1992 roku w Brazylii, w Rio de Janeiro. Powodem, dla którego ustanowiono taki dzień jest fakt, iż ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Woda pitna składnikiem niezbędnym do życia

Jak wszyscy wiedzą, woda jest niezbędna do utrzymania życia. Z tego też powodu powinna być dostępna w zadowalającej ilości dla każdego, kto jej potrzebuje. Uważna obserwacja świata oraz informacje napływające z różnych jego zakątków sugerują jednak, że nie każdy ma tyle szczęścia. Ważne jest, by dbać choćby o podstawową linię ochrony jakości wody, jaką jest ochrona jej źródeł oraz zabezpieczenie systemu jej zaopatrzenia przed zanieczyszczeniem. Dlaczego? Ponieważ woda pitna bardzo często nie powinna być spożywana ze względu na zanieczyszczenia mikrobiologiczne, czy też obecność toksycznych związków chemicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku reguluje tę kwestię. Określa ono, że woda jest zdatna do użycia, jeśli:

  • jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
  • jest wolna od wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
  • nie ma agresyjnych właściwości korozyjnych,
  • spełnia określone wymagania mikrobiologiczne i chemiczne.

Bezpieczeństwo zdrowotne wody – co ma na nie wpływ?

Na bezpieczeństwo zdrowotne wody ma wpływ cała masa czynników. Dotyczą one zarówno czynników lokalizacyjnych, jak i tych związanych z działaniami podjętymi już na etapie projektowania. Istotną kwestią są materiały stosowane do ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Nie bez znaczenia pozostaje stan techniczny i sanitarny sieci wodociągowej, warunki hydrauliczne, czy też sposób podłączenia do sieci. Bezpieczeństwo zdrowotne wody zależy również od tego, czy istnieje ryzyko intruzji zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego do wnętrza sieci. Zdarza się, że podczas usuwania awarii dojdzie do pewnych zaniedbań – w takiej sytuacji również istnieje ryzyko, że woda płynąca daną siecią nie będzie zdatna do picia. Za bezpieczeństwo użytkowników odpowiada również stabilność mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody wprowadzanej do sieci oraz metoda uzdatniania wody.

Dlaczego Światowy Dzień Wody jest tak ważny?

Wydawać by się mogło, że dostęp do czystej wody pitnej jest czymś zupełnie oczywistym. Jak jednak zostało wcześniej wspomniane, ludzie mieszkający na pewnych terenach mają z tym olbrzymi problem. Właśnie dlatego ustanowiono Światowy Dzień Wody – ma on eskalować problem związany z dostępem do wody i szerzyć świadomość na temat czynników decydujących o jej czystości. 22 marca jest dniem ważnym również ze względu na to, że ma on dawać ludziom świadomość dostępnych możliwości. Nowoczesne filtry węglowe, czy mikrobiologiczne systemy filtrujące mogą znacznie zminimalizować problem związany z brakiem dostępu do czystej wody pitnej.

Świadomość na temat dostępu do wody oraz jej jakości powinna być stale szerzona. Światowy Dzień Wody jest na to idealnym sposobem. Jest to data w kalendarzu, która motywuje do działań z tym związanych, dlatego warto o niej pamiętać i choć w jakiś sposób świętować ten dzień.