5 faktów na temat barwy wody

5 faktów na temat barwy wody

Przezroczysty, zielony, a może niebieski? Jaką barwę ma woda w morzu, jeziorze czy rzece? Dlaczego woda w Morzu Bałtyckim jest ciemna, a w Morzu Czerwonym jasna? Dzieje się tak dlatego, że oddziałuje na nią wiele czynników zewnętrznych, które w zależności od natężenia powodują różne barwy. Są to między innymi cząsteczki reagujące ze związkiem H2O. Poniżej przedstawione zostało kilka faktów dotyczących barwy wody, pozwalające na zrozumienie jej różnorodności kolorystycznej.

rzekaLudziom wydaje się często, że woda jest przezroczysta. Jest to jednak mylne stwierdzenie. Może ją charakteryzować przezroczystość, ponieważ ma zdolność przewodzenia światła, jednak cecha ta nie wywołuje żadnego koloru. Najczęściej spotykaną barwą wody jest kolor niebieski. Jednak nie tylko, ponieważ podróżując po świecie można także zobaczyć morze, które jest zielone, lazurowe czy błękitne. Natomiast wody przybrzeżne bardzo często mają kolor zielonkawy.

Wodę powinno opisywać się pod kątem jej barwy, a nie koloru. Barwa jest to określenie odbitego światła, które widzimy i czujemy. Określenie koloru jest charakterystyczne dla danego przedmiotu. Barwa wody zmienia się w zależności od ilości związków organicznych oraz mineralnych. Dokładniej, mają na nią wpływ następujące pierwiastki i organizmy:

  • sól żelaza, która powoduje kolor zielononiebieski,
  • mangan (w zależności od ilości) od koloru żółtego do brązowego,
  • siarka , dzięki której wydaje się, że woda ma kolor niebieski,
  • siarkowodór, powodujący barwę szmaragdową,
  • planktony i glony oraz mikroskopijne rośliny żyjące w środowisku wodnym sprawiające, że woda ma barwę zieloną

Na barwę wody ma także ilość soli w niej zawartej. Im jest bardziej zasolona, tym jest jaśniejsza i czystsza, czyli ma kolor jasnoniebieski. Wynika to z dużej liczby organizmów, które żyją w zasolonym środowisku oraz wysokiej temperatury i związanej z tym cyrkulacją wody.

jezioroKolejnym faktem dotyczącym barwy wody jest jej podział. Barwy można zaklasyfikować do grupy barw rzeczywistych lub pozornych. Pierwsza z wymienionych to barwa pozbawiona mętności, natomiast druga spowodowana jest cząsteczkami wodnymi, które w niej funkcjonują oraz tymi, które uległy rozpuszczeniu. Barwę pozorną określa się bez wczesnego oczyszczenia wody. Na barwę wody wpływają również czynniki atmosferyczne, takie jak promienie słoneczne czy błękitna barwa nieba. Sprawiają one, że jest bardziej niebieska. Jest to spowodowane tym, że światło koloru czerwonego w zetknięciu z przezroczystą wodą zmienia jej barwę.

smieciNie tylko czynniki atmosferyczne czy te związane z działalnością środowiska wpływają na barwę wody. Duże znaczenie na jej zmianę ma ingerencja człowieka oraz wszelkie zanieczyszczenia. Do najczęściej spotykanych skażeń wodnych można zaliczyć metale ciężkie, takie jak ołów, chrom czy cynk, pestycydy, substancje czynne, jak również węglowodory ropopochodne. Człowiek wpływa na barwę wody poprzez wlewanie odpływów, ścieków czy odpadów komunalnych do niej. Transport wodny, który jest udogodnieniem dla większości osób, także powoduje, że woda w morzu i oceanie jest zanieczyszczana, a jej zabarwienie ulega zmianie.

Barwa wody przemienia się pod wpływem zetknięcia z różnymi czynnikami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Zauważyć można na przykład zmianę odcienia wody w okresie rozkwitania roślin i małych organizmów żyjących w niej. Człowiek także ma wpływ na barwę wody. Niestety dość często wiąże się to także z zakażeniem wody. Warto te działania ograniczyć, aby zadbać o środowisko i jakość wody.