Co pogarsza jakość wody?

Co pogarsza jakość wody?

Woda jest podstawowym składnikiem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania środowiska, jest także najważniejszym surowcem oraz środkiem wykorzystywanym w produkcji przemysłowej. Jej wartość rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa, miast, przemysłu oraz rolnictwa. Dzieje się tak między innymi dlatego, że pojawia się coraz więcej czynników, które mają znaczny wpływ na jakość wody.

Zanieczyszczanie wodyNiegdyś zanieczyszczenia były jedynie natury przyrodniczej – związane głównie z przedostawaniem się do obiegu wodnego organizmów zwierzęcych i roślinnych. Miały również swoje podłoże w wypłukiwanych substancjach glebowych i skalnych. Bardzo ważna jest bowiem rzeźba terenu, która warunkuje spływ wód powierzchniowych. Źródłem zanieczyszczeń mogą być również wody opadowe, które zmywają z powierzchni terenu wszelkie szkodliwe substancje i wprowadzają je do dalszego obiegu. Siła destrukcyjnej działalności opadów zależy jedynie od ich intensywności.

Wraz z rozwojem miast pojawiły się też inne czynniki – antropogeniczne. Ludność, rolnictwo, przemysł czy też komunikacja. Te czynniki zaczęły doprowadzać coraz więcej szkodliwych substancji do wód, powodując zmiany we właściwościach fizycznych i chemicznych wody. Oprócz wymienionych, istnieje jeszcze szereg innych przyczyn występowania zanieczyszczeń, które naruszają stan równowagi gospodarki wodnej.

Szkodliwość pestycydówMiędzy innymi zaliczyć do nich można zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, rdza czy też różnego rodzaju osady, które przede wszystkim mają wpływ na zabarwienie wody. Jak powszechnie wiadomo, główną przyczyną pogarszania się jakości wód jest rolnictwo. Działalność ta łączy się nierozerwalnie z zanieczyszczaniem wód powierzchniowych. Agrotechnika stosuje różnego rodzaju pestycydy, które dostają się poprzez spłukiwanie się z pól i trafiają do obiegu wraz ze ściekami. Równie groźne są stosowane przez rolnictwo detergenty, nawozy oraz azotany.

Obecność chloru również oddziałuje na jej jakość. W zależności od dnia jest bardziej lub mniej wyczuwalny w wodzie kranowej, jednak jest to element niezbędny w procesie poddawania wody dezynfekcji chemicznej i uzdatnianiu. Jego obecność w wodzie zapewnia o bakteriologicznym bezpieczeństwie. Wyczuwalna jest również twardość wody, która wynika z wysokiej zawartości soli wapnia i magnezu. Woda z miejskich wodociągów jest zazwyczaj zbyt twarda i pozostawia po sobie ślad w postaci osadu na bateriach łazienkowych oraz różnego rodzaju urządzeniach, które funkcjonują z udziałem wody.

Woda kranowaZanieczyszczenie wód stanowi problem rangi światowej. W ostatnich latach obserwuje się znaczne zmniejszenie zasobów wody dobrej jakości. Nie jest możliwe, by całkowicie zapobiec jej zanieczyszczeniu, można jednak ograniczyć ten niekorzystny proces podejmując odpowiednie działania, takie jak budowa oczyszczalni, składowanie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, sadzenie drzew w okolicach zbiorników, a przede wszystkim zakładanie odpowiednich filtrów do wody.