Nowoczesne technologie uzdatniania wody w przemyśle

Nowoczesne technologie uzdatniania wody w przemyśle

Wymagania dotyczące czystości wody w przemyśle są w wielu branżach surowe i nieprzekraczalne. Procesy technologiczne realizuje się zgodnie z określonymi procedurami – dlatego w zakładach przemysłowych stosowane są najróżniejsze, nowoczesne systemy uzdatniania wody. 

Jak uzdatniana jest woda w przemyśle?

Uzdatnianie wody w przemyśle przeprowadzane jest przy zastosowaniu zaawansowanych procesów inżynieryjnych. Mają one na celu optymalizację jakości wody. Celem jest dopasowanie jej właściwości do wymagań, które stawiane są przez normy obowiązujące w danej branży – w tym te, które dotyczą ochrony środowiska. Co obejmują procesy uzdatniania wody? Woda modyfikowana jest na płaszczyźnie fizykochemicznej. Podlega oczyszczaniu, a także kontrolowana jest jej jakość. Wszystkie te procesy przeprowadzane są pod kątem specyfiki działalności prowadzonej w danym zakładzie przemysłowym.

Nowoczesne systemy uzdatniania wody

Obecnie w przemyśle stosowane są różnorodne, nowoczesne systemy uzdatniania wody. Wśród nich warto wyróżnić filtry do wody o charakterze mechanicznym. Usuwają cząsteczki sedymentacyjne (są to drobne elementy, zawieszone w cieczy). Z reguły są przeznaczone do wstępnej filtracji. Zastosowanie znajdują również sterylizatory UV, dezynfekujące wodę na drodze promieniowania. Uwagę warto poświęcić zmiękczaczom jonowymiennym. Są wykorzystywane do zmiękczania wody technologicznej, a także użytkowej. Po ich zastosowaniu wodę kieruje się m.in. do kotłowni parowych, układów chłodniczych, a także hoteli czy osiedli mieszkaniowych.

Jaki system uzdatniania wody wybrać?

Na rynku dostępne są rozmaite filtry do wody. Wybór odpowiedniego modelu może stanowić spore wyzwanie. W wielu branżach inwestycja w jakość wody jest kluczowa dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym warto się kierować, aby dokonać rozważnej i opłacalnej inwestycji?

  • Główne źródło wody – przedsiębiorcy korzystający z wodociągów miejskich dysponują wodą, która jest z reguły czysta biologicznie i nie ma w niej niebezpiecznych związków chemicznych. Może jednak zawierać zbyt wysokie stężenie soli wapnia, magnezu i żelaza, które muszą być na bieżąco usuwane. Więcej zachodu wymaga uzdatnianie wody z własnego źródła. Najczęściej potrzebne jest poddanie jej badaniom laboratoryjnym, które wykażą jakie składniki warto eliminować.
  • Profil działalności przedsiębiorstwasystem uzdatniania wody w przemyśle powinien być dopasowany do wymagań obowiązujących w konkretnej branży. W zależności od profilu działalności normy, które należy spełnić, mogą się znacznie od siebie różnić.

Bez względu na rodzaj wybranego systemu, powinien on umożliwiać skuteczne dostosowanie parametrów wody do wyznaczonych norm. Przy tym warto zadbać o to, aby proces był prosty i nie wymagał wysokiego nakładu dodatkowych kosztów.