Uzdatnianie wody dla pralni przemysłowej

Uzdatnianie wody dla pralni przemysłowej

Bezawaryjnie działające maszyny pralniczej i inne urządzenia to podstawowe narzędzia pracy w pralniach przemysłowych. Kluczowym elementem, oprócz sprzętu mechanicznego jest także jakość wykorzystywanej wody. Dlatego tak ważne jest by posiadała ona odpowiednie parametry i spełniała wymagane normy. W tym celu, do prawidłowego funkcjonowania pralni potrzebna jest stacja uzdatniania wody. Zastosowanie odpowiednich urządzeń do jej zmiękczania pozwala prowadzić usługi na wysokim poziomie.

pralniaOd jakości używanej wody zależy efektywność procesu prania, trwałość tekstyliów oraz stan techniczny urządzeń. Ta z sieci wodociągowych nie spełnia odpowiednich warunków, a wysoki poziom jej twardości wymaga usunięcia z niej wszystkich obecnych kationów i anionów. Zastępując usunięte jony wapnia i magnezu jonami sodu możliwe jest uzyskanie wody o wysokim stopniu czystości. Tak zdemineralizowana pozwala na prawidłowe funkcjonowanie pralni przemysłowych. Co istotne, demineralizacji można dokonać na kilka sposobów – w procesie destylacji, odwróconej osmozy lub wymiany jonowej. Prawidłowy dobór technologii powinien być jednak poprzedzony dokładną analizą wody surowej.

Uzdatniona woda wpływa na wiele kwestii użytkowych. Dzięki jej obecności w maszynach nie dochodzi do powstawania korozji, osadzania się kamienia czy ścierania się ruchomych elementów. Kamień kotłowy, powstały wskutek użycia twardej wody, pojawiający się z czasem na instalacji cieplnej, zmniejsza ciśnienie oraz ogranicza swobodny przepływ cieczy. Podnosi to koszty eksploatacji urządzeń, które pokryte kamieniem wymagają większego nośniku ciepła, a uszkodzone elementy grzewcze wymuszają przerwy techniczne w pracy sprzętu. Wizyty serwisantów powodują dodatkowe koszty konserwacji, a stała obecność kamienia mimo napraw i tak prowadzi do skróconej żywotności maszyn. Zmiękczona woda zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego, przedłużając trwałość działania urządzeń.

pranieTwarda woda utrudnia również proces mycia oraz wymaga użycia większej ilości proszków, płynów i innych środków czystości. Preparaty piorące same w sobie zawierają związki chemiczne zmiękczające wodę, jednak ich działanie jest znikome. Przy większym poziomie jej twardości wymagana jest ich większa ilość. Związki żelaza zawarte w twardej wodzie powodują zmiany barwy tkaniny, a sole wapnia i magnezu zmniejszają aktywność związków powierzchniowo czynnych zawartych w środkach piorących. Ich osady pozostają na pranej rzeczy i powodują mechaniczne uszkodzenie włókien. Zmiękczona woda jest zatem niezbędna do uzyskania wysokiej jakości efektów prania. Zredukowanie ilości używanych detergentów nie tyko minimalizuje zanieczyszczanie wód w środowisku, ale także wpływa na zaoszczędzenie środków pieniężnych.

Optymalizacja procesu prania poprzez usunięcie twardości wody przynosi wiele wymiernych korzyści dla pralni przemysłowych. Stacje zmiękczania wody to niezbędny wymóg w takich miejscach. Ich zastosowanie zapewnia nie tylko ekonomiczną i skuteczną ochronę urządzeń, ale także wysoką jakość prania.