Woda w miejscu pracy

Woda w miejscu pracy

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom dostateczną ilość wody zdatnej do picia, która może być zastąpiona innymi napojami takimi jak woda mineralna, źródłowa, kawa lub herbata. W firmach występuje woda butelkowana, dystrybutory z wodą źródlaną lub specjalne filtry do wody. Sprawdź, co przemawia za zastosowaniem każdego z tych rozwiązań.

butelkaButelki plastikowe z wodą wydają się być rozwiązaniem oczywistym i najprostszym. Cechą przemawiającą za ich wyborem jest wygoda użycia oraz łatwy dostęp, wynikający z możliwości jej dowolnego przenoszenia. Atutem wody jest jej również stosunkowo długa przydatność do spożycia. Jednak produkcja wody mineralnej w plastikowej butelce to ogromny wydatek energetyczny, który przekłada się na koszty. Problemy także są natury czysto logistycznej, bowiem to na pracodawcy spoczywa obowiązek dystrybucji i ewidencji stanu butelek. Ponadto musi on rozwiązać kwestię odpadów PET. Z tego względu jest to mało popularny sposób na zaopatrzenie firmy w wodę.

dystrybutorRozwiązaniem bardziej rozpowszechnionym w przedsiębiorstwach jest wybór dystrybutorów z wodą źródlaną. Jest to zdecydowanie bardziej przystępny sposób, aby dostarczyć wodę do firmy. Jakość takiej wody jest wysoka, ponieważ za jej zdatność do spożycia odpowiada Państwowy Zakład Higieny. Niewątpliwym atutem zaopatrzenia się w dystrybutor jest fakt, że pracodawca nie zajmuje się dystrybucją oraz utylizacją odpadów. Za to wszystko odpowiedzialna jest bowiem firma sprzedająca dystrybutory z wodą. Minusem tego rozwiązania, który w wielu firmach może być znaczący jest brak możliwości wygospodarowania odpowiedniego miejsca, w którym można by postawić takie urządzenie. Szczególnie problemowe może okazać się postawienie go w pracowniczej kuchni, która szczególnie w mniejszych firmach jest mała.

filtrCoraz większą popularnością zarówno wewnątrz małych firm jak i dużych organizacji cieszy się woda filtrowana. Woda z kranu mimo zapewnień stacji sanitarno-epidemiologicznych może zawierać zanieczyszczenia spowodowane choćby przestarzałymi instalacjami doprowadzającymi wodę. Dzięki filtrom zostaje ona oczyszczona z zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, oraz dodatkowo zmiękczona. Przekłada się to zdecydowanie na smak przyrządzanej kawy oraz herbaty, co z pewnością zostanie dostrzeżone przez pracowników. Również pracodawcy powinni dostrzec zalety związane z korzystaniem z urządzeń filtrujących wodę. Taki sposób jest bardzo ekologiczny, gdyż nie powstają żadne odpady, których trzeba zutylizować. Co więcej, filtry charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej.

Rodzaj zaopatrzenia pracowników w wodę pitną to kwestia, na którą wpływ ma wiele czynników takich jak choćby rodzaj i miejsce wykonywanej pracy. Na placu budowy z pewnością swoją rolę spełni woda butelkowana ze względu na wygodę jej dystrybucji. Ciężko natomiast wyobrazić sobie, aby butelki PET mogły zdobyć popularność w przestrzeni biurowej. Tutaj rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym i wygodnym jest zastosowanie filtrów do wody, która znacząco poprawią jej jakość i smak.